مرمریت آرک

سنگی دگرگونی با بافتی سخت، سالم، متراکم و همگن بوده دارای رنگ یکنواخت کرم روشن با مقاومت تراکمی بیش از ۹۰ مگاپاسکال و مقاومت خمشی بیش از ۱۱ مگا پاسکال و جذب­آب بسیار پایین۵۲/۰% (کمتر از نیم ­درصد) و وزن­ مخصوص ۲.۶۸ از لحاظ سایش مقاومت بسیار زیادی در مقابل سایش از خود نشان می­دهد به طوری که در آزمون ­های سایش در رده بعضی گرانیت­ ها و بسیار بهتر از مرمریت ­لاشتر اصفهان، مرمریت ­بوانات­ شیراز ، مرمریت­ های ­بجستان و همه مرمریت­ های استان­ خراسان جنوبی طبق تست­ های انجام­ شده می­ باشد لذا این سنگ در سطح بالایی از استحکام و دوام قرار دارد.

سنگی دگرگونی با بافتی سخت، سالم، متراکم و همگن بوده دارای رنگ زمینه کرم روشن با رگه های سیاه و نارنجی کم رنگ که به زیبایی سنگ افزوده است با مقاومت تراکمی بیش از ۹۰ مگاپاسکال و مقاومت خمشی بیش از ۱۱ مگاپاسکال و جذب آب بسیار پایین۵۲/۰% (کمترازنیم درصد) و وزن مخصوص ۲.۶۸ از لحاظ سایش مقاومت بسیار زیادی در مقابل سایش از خود نشان می دهد به طوری که در آزمون های سایش در رده بعضی گرانیت ها و بسیار بهتر از مرمریت لاشتر اصفهان، مرمریت بوانات شیراز ، مرمریت های بجستان و همه مرمریت های استان خراسان جنوبی طبق تست های انجام شده می باشد لذا این سنگ در سطح بالایی از استحکام و دوام قرار دارد.

سنگی دگرگونی با بافتی سخت، سالم، متراکم و همگن بوده دارای رنگ زمینه کرم روشن تا کرم تیره با رگه های سیاه و نارنجی که به زیبایی سنگ افزوده است با مقاومت تراکمی بیش از ۹۰ مگاپاسکال و مقاومت خمشی بیش از ۱۱ مگاپاسکال و جذب آب بسیار پایین۵۲/۰% (کمترازنیم درصد)و وزن مخصوص ۲.۶۸ از لحاظ سایش مقاومت بسیار زیادی در مقابل سایش از خود نشان می دهد به طوری که در آزمون های سایش در رده بعضی گرانیت ها و بسیار بهتر از مرمریت لاشتراصفهان، مرمریت بوانات شیراز ، مرمریت های بجستان و همه مرمریت های استان خراسان جنوبی طبق تست های انجام شده می باشد لذا این سنگ در سطح بالایی از استحکام و دوام قرار دارد./p>

سنگی دگرگونی با بافتی سخت، سالم، متراکم و همگن بوده دارای رنگ زمینه کرم روشن تا کرم تیره با رگه های سیاه و نارنجی در تمام سطح سنگ که به زیبایی سنگ افزوده است این رگه های نارنجی که در بعضی قسمت ها پر رنگ تر می شود هارمونی چشم نوازی ایجاد می کند که پویایی و شادابی را تداعی می کند این طیف طرح در نمای داخلی ساختمان انرژی زیادی به همراه دارد. با مقاومت تراکمی بیش از ۹۰ مگاپاسکال و مقاومت خمشی بیش از ۱۱ مگا پاسکال و جذب آب بسیار پایین۵۲/۰% (کمترازنیم درصد)و وزن مخصوص ۲.۶۸ از لحاظ سایش مقاومت بسیار زیادی در مقابل سایش از خود نشان می دهد به طوری که در آزمون های سایش در رده بعضی گرانیت ها و بسیار بهتر از مرمریت لاشتراصفهان، مرمریت بوانات شیراز ، مرمریت های بجستان و همه مرمریت های استان خراسان جنوبی طبق تست های انجام شده می باشد لذا این سنگ در سطح بالایی از استحکام و دوام قرار دارد.