مرمر آبی

این سنگ را که از روبرو نگاه می کنید یک سنگ مرمر آبی دیده می شود. ولی از معدن به صورت مرمر آبی استخراج نشده است بلکه این سنگ مرمر سفید است که در هنگام فرآوری در پشت سنگ از اپوکسی به همراه رنگ آبی استفاده می شود. سنگ مرمر خاصیت شیشه ای دارد و نور را از خودش عبور می دهد یعنی آن چیزی که ما می بینیم در حقیقت پشت سنگ است .
حال در این سنگ منحصر به فرد که پشت آن را با اپوکسی به همراه رنگ آبی پوشانده اند، سنگ رنگ آبی را از خودش عبور می دهد. این خاصیت  شیشه ای بودن مرمر است که پشت سنگ را به خوبی نشان می دهد. خصوصا وقتی که از رنگ، با غلضت بالاتر استفاده گردد و معمولا در مرمر های روشن رنگ آبی خیلی خوب جواب میدهد و زیبایی سنگ را چند برابر میکند تصور کنید وقتی طیف زیبای رنگ آبی از بدنه سنگی و سطح آینه ای مرمر عبور کرده آنچه دیده می شود زیبایی و غرق شدن در نقش و نگار طبیعی سنگ و هنر دست صنعتگر می باشد.