سنگ تراورتن درنمای ساختمان

سنگی است که درنمای داخلی ساختمان استفاده می شود و انواع مختلفی دارد.