ماده موجود در معدن سنگ مرمریت آرک

ماده معدنی موجود در معدن سنگ مرمریت آرک، سنگ مرمریت می باشد.