ترکیب آبی کلاسیک و کرم

دکوراسیون منزل با رنگ های آبی (کلاسیک) و کرم