سنگ ساختمانی را بر اساس پارامترهای زیر تقسیم بندی می کنند:

بر اساس وزن مخصوص سنگ ساختمانی

سنگ های سنگین وزن: سنگ های ساختمانی که وزن مخصوص آنها بیش از ۱.۸ گرم بر سانتی متر مکعب است.

سنگ های سبک: دسته‌ای از سنگ های ساختمانی هستند که وزن مخصوص آنها کمتر از ۱.۸ گرم بر سانتی متر مکعب می‌باشد.

بر اساس مقاومت فشاری سنگ ساختمانی

سنگ های سنگین: که مقاومت فشاری آنها از ۱۰۰تا ۱۰۰۰ مگا پاسکال است.

سنگ های سبک: که مقاومت فشاری آنها از ۴ تا ۲۰۰ مگا پاسکال است.

بر اساس ضریب نرم شدگی سنگ ساختمانی

اگر مقدار این ضریب از ۰.۶ تا ۱ باشد از آن برای احداث ساختمان استفاده می‌شود.

سنگ های پی و دیوار

در پی ساختمان ها و بخشی از دیوارها که در زیر سطح زمین قرار دارند از سنگهای آذرین و رسوبی که ضریب نرم شدگی آنها بیش از ۰.۷ باشد، استفاده می‌گردد. نداشتن کانی های رسی یا قطعات غیر همگن و درزه و شکاف در اینگونه سنگها ضروری است.

دیواره‌های سنگی

از سنگهای آذرین، رسوبی یا دگرگونی که دارای ویژگی های زیر باشند در دیوارهای سنگی استفاده می‌شود.

 • مقاومت فشاری بین ۰.۴ تا ۵۰ مگاپاسگال باشد.
 • وزن مخصوص آن ۰.۹ تا ۲.۲ باشد.
 • ضریب نرم شدگی آن بین ۰.۶ تا ۰.۷ باشد. و نیز سنگ هوازده نباشد.

سنگ نماو کف

سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی که دارای این ویژگی ها باشند، به عنوان سنگ نما ساختمان به کار می‌روند.

 • مقاومت فشاری سنگ نما بیش از ۵ مگا پاسکال باشد.
 • ضریب نرم شدگی بین ۰.۷ تا ۰.۹ باشد.
 • نداشتن درزه و شکاف در سنگ نما.
 • نبود کانیهای رسی و مواد قابل حل در سنگ نما ساختمان.
 • بود حالت آلتراسیون و هوازدگی.
 • داشتن رنگ مرغوب.

سنگ های قابل مصرف در راه سازی

سنگها در راه سازی مصارف متعدد دارند که از جمله این موارد پل سازی، زیر سازی، سنگفرش، زیر ریل آهن و غیره است. انواع سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی که واجد خصوصیت های زیر باشند، در راه سازی قابل استفاده خواهند بود.

 • مقاومت فشاری بیش از ۱۰۰ مگا پاسکال
 • ضریب نرم شدگی بیش از ۰.۹
 • میزان جذب آب، کمتر از ۱ درصد
 • وزن مخصوص بیش از ۲.۳ گرم بر سانتیمتر مکعب
 • نداشتن کانیهای رسی، گچ و مواد قابل حل در آب
 • عدم آلتراسیون و هوازدگی در سنگ

سنگ های مقاوم در برابر محلولها و حرارت

سنگهایی که در برابر اسیدها مقاومند، عبارتند از گرانیت، دیاباز، دیوریت، کوارتزیت و بازالت.

در صورت تمایل از محصولات ما دیدن کنید.